شناسایی افراد پر ارجاع در شاخه های آب

|50670882|fulldanesh
هم اکنون فایل با مشخصه ی شناسایی افراد پر ارجاع در شاخه های آب وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.: بررسی افراد پر ارجاع در 9 شاخه­ مهم مهندسی آب شامل کیفیت آب، میزان مصرف آب، تسویه آب، هیدرولوژی، هیدرولیک، مدیریت منابع آب، منابع آب، مهندسی آب، آبیاری و زهکشی شاخص­هایی که استفاده شده­اند شامل شاخص h و شاخص i10 می­باشد. شاخص h نشان...