نادرشاه افشار

مطالب دیگر:
🔗52- مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار PLAXIS 2D با روابط آئین نامه ای شوك زمینی ناشی از انفجارات سطحی در خاك های ماسه ای و رس اشباع🔗53- تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D🔗54- شبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول سری آب شكن های L شكل با دبی های مختلف به وسیله نرم افزار SSIIM🔗55- طراحی و ارائه الگوی نرم افزاری قیمت گذاری بلیت مترو🔗56- بررسی نیروهای وارد بر شمع تكی تحت اثر بروز روانگرایی با نرم افزار OpenSeesPL0.8.0🔗57- شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یك آبشكن مستغرق در كانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزارFLOW3D🔗58- مدل سازی آزمایش بار نقطهای در نرم افزار Abaqus و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی🔗59- تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهكش پنجه ای در سد های خاكی همگن با استفاده از مدل فیزیكی و نرم افزار PLAXIS🔗60- بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع با استفاده از نرم افزار Seismostruct🔗61-سازی عددی الگوی جریان و رسوب حول آبشکن در قوس 180 درجه با نرم افزار CFD🔗62- ارزیابی شیارشدگی در مخلوطهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS🔗63-برآورد پتانسیل روانگرائی اسکله شهید رجائی با استفاده از نرم افزارهای لیكوفای پرو و لیكیت و بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای خاك بر روی ضریب اطمینان د🔗64- تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزار Sap و Flac🔗65-مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه كشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم افزار Fluent🔗66- معرفی نرم افزار مدیریت بحران OpsCenter و کاربرد آن در عملیات بحران🔗67- ساماندهی ترافیک شهرها با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز AIMSUN NG🔗68-مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت🔗69-بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده🔗آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳🔗بهترین و کامل ترین بانک جامع گیاهان دارویی 8 جلدی (نسخه اندورید)🔗برنامه تحت اکسل محاسبه وزن میلگرد اسپیرال شمع بتنی🔗فایل تصویری Subliminals فرکانس هیپنوتیزم باطل کردن سریع سحر و جادو نفرین🔗فایل صوتی مدیتیشن فعال سازی چشم سوم (همه افراد میتوانندانجام دهند)🔗8-تحلیل دینامیكی دو بعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاكی Long Valley با استفاده از روش FDM🔗9-تحلیل حركتهای سكوهای شناور ستونی SPAR تحت اثر امواج
|50466809|fulldanesh
هم اکنون فایل با مشخصه ی نادرشاه افشار وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: ورد - Word کتاب سبز - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 15 / / ، نسخهٔ اصلي در موزهٔ ويکتوريا و آلبرت در شهر لندن ، رئيس ايل افشار و بنيانگذار دودمان افشاريه بود که دوازده سال بر ايران حکومت کرد. پايتخت وي شهر مشهد بود.[۱] او از مشهورترين پادشاها...